Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Με ποιο τρόπο η ψυχολογία μας, οι αδυναμίες μας σκοτώνουν τον έρωτα; Ποιοί είναι οι παράγοντες που συνήθως φθείρουν τον έρωτα;
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τέσσερις παράγοντες:
1. Ατομικές, ψυχολογικές δυσκολίες των συντρόφων.
2. Η επίρριψη των ευθυνών για την απογοήτευσή μας στον άλλο.
3. Η αδυναμία να αγαπήσουμε ανιδιοτελώς. (selfless love)
4. Ανεδαφικές προσδοκίες.