Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

Μ΄ ένα σου λόγο δίνει νόημα στη ζωή....Μ΄ ένα σου λόγο δίνει νόημα στη ζωή, δύναμη στην ψυχή, ουσία στο συναίσθημα.  Μια λέξη όμως αρκεί να γκρεμίσει , να κάνει κομμάτια και να σκορπίσει στο πέλαγος ότι με κόπο και θυσίες έχτιζες μια ζωή. 

Ο Λόγος στηλώνει την ψυχή. Και ο λόγος την γκρεμίζει