Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

«Ψεύτικες Επιλογές»: τι σημαίνει αυτό;
Απλά ότι πολλές φορές επιλέγουμε ή προσπαθούμε να επιλέξουμε συντρόφους που δε μας αρέσουν ή δε μας ταιριάζουν πραγματικά, επειδή «έτσι πρέπει». Αυτό το «πρέπει» τώρα επιδέχεται πολλές επιμέρους αναλύσεις, αλλά η βασική ιδέα είναι ότι ανταποκρινόμαστε περισσότερο σε ένα «κοινωνικό κάλεσμα» παρά σε μια ατομική, αληθινή συναισθηματική μας πραγματικότητα. Ακόμη, κι όταν δεν το συνειδητοποιούμε πλήρως, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα «θέλω» και τις «προσταγές» άλλων ανθρώπων (φίλοι, γονείς, κοινωνικός περίγυρος) -παρά τα δικά μας.