Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Μπορεί να είσαι .... μόνο ένας άνθρωπος


Μπορεί να είσαι μόνο ένας άνθρωπος σε αυτό τον κόσμο, αλλά μπορεί και να είσαι ολόκληρος ο κόσμος για έναν άνθρωπο.