Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Άλλους νόμους έχει η καρδιά...

Άλλους νόμους 
έχει η καρδιά, 
δεν είναι για κείνη
ποτέ αργά!!!