Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Ποιο ζώο ταιριάζει στο χαρακτήρα σου;


Ποιο ζώο ταιριάζει στο 

χαρακτήρα σου; 

Αναλύσαμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά των
ζωδίων και βρήκαμε ένα η 

παραπάνω ζώα που 

αντιπροσωπεύουν το 

καθένα από αυτά. 

Προσοχή, δεν είναι ποια 

μας αρέσουν, αλλά ποια μας χαρακτηρίζουν! Κατά συνέπεια, 

ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη για τις επιλογές μας!