Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Ο Χρόνος αποφασίζει....

Ο Χρόνος αποφασίζει ποιον συναντάς στη ζωή σου..

η καρδιά αποφασίζει ποιον θέλεις στη ζωη...

και η συμπεριφορά σου αποφασίζει ποιος μένει στη ζωή 

σου..!!