Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Κάθε μέρα που περνάει...

Κάθε μέρα που περνάει η καρδιά μου ζητάει κάτι κάτι που κρατάς
 κρυμμένο και ειναι αυτο πυ περιμένω