Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Να μην περιμένεις τίποτα και.....να εκτιμάς τα πάντα.....!!!!!!

Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι υπάρχει τρόπος........."να περιορίσεις τις απογοητεύσεις σου"...........
Να μην περιμένεις τίποτα και.....να εκτιμάς τα πάντα.....!!!!!!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥