Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Μην περνάτε τη μισή σας ζωή...
Μην περνάτε τη μισή σας ζωή λέγοντας τι πρόκειται να κάνετε και την άλλη μισή εξηγώντας γιατί δεν το κάνατε ...