Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013Άσε τον χρόνο να περνά αυτο΄ς θα σε γιατρέψει κια αν πόνεσες 
κι αγάπησες μόνο αυτός θα ξέρει