Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Ξεκινήστε σήμερα και κάντε το διαφορετικό...

Εάν κάθε κόκκος άμμου έλεγε: Ένας κόκκος δεν κάνει ένα βουνό
δεν θα υπήρχε η γη.
Εάν κάθε σταγόνα νερού έλεγε: Μια σταγόνα δεν κάνει έναν ωκεανό ...δεν θα υπήρχε θάλασσα.
Αν κάθε νότα της μουσικής έλεγε: Καθεμία νότα δεν κάνει μια συμφωνία ...δεν θα υπήρχε καμία μελωδία.
Εάν κάθε λέξη έλεγε: Μια λέξη δεν κάνει μια βιβλιοθήκη ...δεν θα υπήρχε κανένα βιβλίο.
Εάν κάθε τούβλο έλεγε: Ένα τούβλο δεν κάνει έναν τοίχο ...δεν θα υπήρχαν καθόλου σπίτια.
Εάν κάθε σπόρος έλεγε: Ένας σπόρος δεν κάνει χωράφι ...δεν θα υπήρχε καμία συγκομιδή.
Αν ο καθένας μας ήταν να πει: Ένα άτομο δεν κάνει τη διαφορά
δεν θα υπήρχε ποτέ η αγάπη και η ειρήνη στη γη.
Εσείς και εγώ κάνουμε τη διαφορά,
Ξεκινήστε σήμερα και κάντε το διαφορετικό...