Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Της ζωής μου το καλύτερο κομμάτι....Της ζωής μου το καλύτερο κομμάτι η δική σου
 η μεγάλη μου αγάπη ...