Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Την νύχτα αυτή την σκοτεινή ...Την νύχτα αυτή την  σκοτεινή λάμπουνε σαν τις αστραπές 
της απουσίας σου οι σιωπές