Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

θα κρύβω ....

 Μόνο θα κρύβω τις σκιές όταν γυρίζεις..
και το σκοτάδι ζωγραφιά θα περιγράφω.