Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο χρόνος να διαβεί...

Ο χρόνος να διαβεί
Κι ας μείνουμε
εγώ κι εσύ
Μαζί