Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Τα μάτια σου φεγγάρια...

Τα μάτια σου φεγγάρια, το βλέμμα σου ουρανός,
κι εγώ στην αγκαλιά σου ένας μικρός Θεός.