Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Όμορφα Ταξιδια: Η ΔΕΗ επιστρέφει χρήματα στους συνεπείς καταναλωτέ...

Όμορφα Ταξιδια: Η ΔΕΗ επιστρέφει χρήματα στους συνεπείς καταναλωτέ...: Η ΔΕΗ επιβραβεύει τους συνεπείς Οικιακούς πελάτες του έτους 2015, επιστρέφοντας τους το διπλάσιο της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε ...