Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Όμορφα ταξίδια: «Τα 25 ευρώ καταργούνται για όλους. Απο αύριο..

Όμορφα ταξίδια: «Τα 25 ευρώ καταργούνται για όλους. Απο αύριο..: Το σύνολο των 25 ευρώ ήταν 40 εκατομμύρια προϋπολογισμός το χρόνο.