Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

Όμορφα ταξίδια: Το αλμυρό νερό θεραπεύει τα πάντα! Κλάψε, ίδρωσε, ...

Όμορφα ταξίδια: Το αλμυρό νερό θεραπεύει τα πάντα! Κλάψε, ίδρωσε, ...: Τι κοινό έχουν ο ιδρώτας, τα δάκρυα και η θάλασσα; Είναι και τα τρία αλμυρά και νερουλά! Το πιο σημαντικό όμως κοινό τους στοιχείο είναι ότ...